Zazimování čerpadel

Zazimování čerpadel a vodáren

Pokud používáte Vaše čerpadlo či domácí vodárnu v prostorách, kde teplota klesá pod bod mrazu, je nezbytně nutné, abyste systém správně zazimovali.

Všechny části systému, ve kterých může voda vlivem mrazu zamrznout, je nutné vypustit.

V následujích odstavcích Vám poradíme, jak na to.

Povrchová čerpadla

Drtivá většina povrchových čerpadel používaných zpravidla pro zahradní účely je vybavena vypouštěcí zátkou.

Odpojte všechny hadice, zbavte je zbytků vody a uskladněte v suché místnosti. Vyšroubujte vypouštěcí zátku, nakloňte čerpadlo tak, aby voda zcela vytekla. Zátku ponechte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti.

U moderních čerpadel není potřeba provádět žádné další speciální úkony. Pouze v případech, kdy víte, že voda ve studni je hodně tvrdá, železitá, vápenatá apod. po odpojení čerpadla jej nejprve důkladně propláchtěte čistou pitnou vodou. Následně vodu vylijte. Zabráníte tak zaschnutí a zatvrdnutí usazenin a krystalů zejména na ucpávkách a usnadníte si tak uvedení do provozu na jaře.

Pokud jste majiteli litinových čerpadel a čerpadel staré konstrukce (SIGMA SVA, AL apod) doporučujeme po propláchnutí vypouštěcí zátku našroubovat zpět a čerpadlo naplnit čistou pitnou vodou. Čerpadlo poté uskladnit v suchu a teple. Voda čerpadlo zakonzervuje a na jaře nebudete mít problém se zablokováním čerpadla. Mějte ale na paměti, že takové čerpadlo musí být bezpodmínečně uskladněno v nezámrzném prostoru !!!

Nezapoměňte, že kdykoli Vám voda může zamrznout, zamrzne. Následky mohou být fatální a škody značné. Proto nezapomeňte na Vaší zahradě vždy vodu ze všech částí systému vypustit ještě před příchodem mrazů.

Domácí vodárny Klasické

Většina domácích vodáren bývá používána celoročně a tudíž je již při instalaci zohledněn zimní provoz. Veškeré rozvody (sací, výtlačné potrubí, armatury i samotná vodárna jsou instalovány v nezámrzných hloubkách a vytápěných prostorách).....

Jsou ale výjimky, jako např chaty, chalupy, rekreační objetky atd., které nejsou používány celoročně a i zde je potřeba systém před příchodem mrazů zazimovat.

Lze postupovat obdobně jako u zahradních čerpadel, ale to to je většinou nevhodné, protože vodárny je v naprosté většině případů instlována do pevných rozvodů a její demontáž je komplikovaná.

Pokud máte moderní vodárnu nebo vodní automat, je zazimování jednoduché, protože tyto vodárny bývají vybaveny vypouštěcí zátkou.

V takovém případě nejprve odpojte vodárnu od přívodu napětí. Následně otevřete nejvýše umístěný kohoutek v systému a poté vyšroubujte vypouštěcí zátku. POZOR: V závislosti na systému může být vypouštěný objem značný (i několik desítek litrů), proto s tím počítejte. Šikovní instalatéři již při montáži vodárny nainstalují do systému vypouštěcí ventily - potom je vše ještě jednodušší.

Jakmile veškerá voda vyteče, zkontrolujte přetlak vzduchu v tlakové nádobě a v případě potřeby jej upravte na správnou hodnotu . Přetlak vzduchu jednak pomůže k opravdu dokonalému vypráznění vody z tlakové nádoby a zároveň zabezpečí dostatek prostoru pro případné roztažení ledu v případě, že v nádobě nějaká voda zůstane (což se může stát).

Protože sací potrubí každé vodárny je z principu vždy ukončeno sacím košem (zpětnou klapkou), je třeba věnovat pozornost i sacímu řádu. Pokud není uložen v dostatečné nezámrzné hloubce a hrozí riziko zamrznutí, je nutné, aby v prostoru studny či vrtu byl buď vypouštěcí ventil, který otevřením zajistí vypuštění sacího řádu, nebo alespoň šroubením (rozebratelný spoj) - ten je třeba zcela povolit a nechat vodu vytéct.

V obou případech ponechte odvodňovací kohout, případně šroubení, povolené a v otevřeném stavu. Případný led ze zbytků vody se bude mít kam roztahovat.

POZOR: Pokud máte v systému více zpětných klapek, je nutné si uvědomit, že vypouštěcí ventil musí být před i za touto klapkou, nebo je někdy dokonce nutné klapku demontovat. Jinak nelze systém dokonale odvodnit !!!

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem

U klasického provedení, kdy čerpadlo je ve studni a tlaková nádoba v domě, je nutné odvodnit vše v domě a směrem od domu ke studni.

V takovém případě nejprve odpojte vodárnu od přívodu napětí. Následně otevřete nejvýše umístěný kohoutek v systému a poté otevřete dovodňovací ventil, který musí být co nejníže v prostoru studny. Pokud není výtlačné potrubí od studny k domu vybaveno vypouštěcím ventilem (nebo alespoň šroubením, které je možné povolit), nelze systém dokonale odvodnit.

Opět je důležité vzít v úvahu případné zpětné klapky, které se mohou nacházet na trase mezi studnou a domovními rozvody. Vypouštěcí ventil musí být před i za těmito klapkami, nebo je někdy dokonce nutné klapku demontovat !!!

Naprostá většina ponorných čerpadel má zabudovanou zpětnou klapku, tudíž pod úrovní odvodňovacího ventilu v potrubí voda vždy zůstane. Je tedy důležité, aby ventil byl v nezámrzné hloubce. V každém případě se nemusíte bát poškození čerpadla, v nejhorším případě většinou hrozí maximálně poškození ventilu vlivem roztažnosti ledu.

Odvodnění u systému s řídící tlakovou jednotkou (presscontrol) nebo průtokovým frekvenčním měničem

Pokud je čerpadlo (ať již povrchové nebo ponorné) řízeno tlakovou jednotkou nebo průtokovým frekvenčním měničem, je třeba mimo výše uvedené vzít v úvahu jednu velmi důležitou věc:

Každá řídící jednotka má v sobě integrovanou zpětnou klapku, proto je dokonalé odvodnění trochu složitější. Jedinou 100% jistotou je úplná demontáž jednotky a vylití vody několikerým otočením jednotky. Často se stává, že uživatel poctivě odstaví systém, vypustí vše co jde, ale zapomene na zbytky vody v prostoru nad klapkou řídící jednotky. V těchto případech stačí i poměrně malé množství vody a led způsobí trhliny v šasi. Na jaře pak systém uvedete do provozu a aniž byste si toho všimli, voda prasklinou začne vnikat do vnitřní elektroniky a následná škoda může být značná a často je nutné zakoupit celou novou jednotku, protože opravy bývají nákladné a nerentabilní.

Široký výběr

Máme velký výběr čerpadel a příslušenství a na náš sortiment čerpadel provádíme i opravy a servis  

Servis čerpadel

Provádíme servis a opravy čerpadel a příslušenství , od různých značek a výrobců čerpadel např. LOWARA, SAER, CALPEDA, Grundfos, WILO, SPECK, Schmalenberger, Jessberger, LIVERANI, Caprari, Victor pumps, RITZ, EBARA , HCP, Sigma ,ALMATEC , IWAKI , FLYGT , KSB a další

Dodáváme náhradní díly na čerpadla a příslušentsví  

Naše společnost je založena od roku 2001

Na trhu působíme už více než 20 let. Máme velké zkušenosti s opravami, servisem  a dodáním čerpadel .

Provádíme  opravy a servis a uvedení do provozu čerpadel v provozech i na zasněžování .

Vše máme na jedné adrese , prodejna , kanceláře i vybavená dílna se servisem  

Precizní poradenství

Náš zkušený tým vám ochotně poradí s výběrem produktu.