Jak správně udržovat přetlak vzduchu v nádobě

Tlak v nádobě

Postup kontroly tlaku:

 

 • Při kontrole tlaku vypusťte vodu ze systému až do úplného poklesu tlaku vody v nádrži (otevřete kterýkoliv ventil na výtlaku při vypnutém přívodu napětí do čerpadla)
 • Ke kontrole přetlaku vzduchu použijte ventilek v zadní části tlakové nádoby, měřit tlak můžete například pomocí automobilového pneuměřiče.
 • Přetlak vzduchu v nádobě musí být na hodnotě o 0,2 baru nižší, než je spínací tlak vodárny (podle manometru na výtlačné straně vodárny)

Doplnění přetlaku vzduchu v tlakové nádobě

Pomocí hustilky, nebo kompresoru doplňte ventilkem na zadní straně tlakové nádoby přetlak vzduchu na požadovanou hodnotu. Je třeba dodržet výše uvedenou zásadu, při „přefouknutí“ nádoby by docházelo k přetěžování čerpadla a k vysoké frekvenci spínání vodárny.

Interval kontrol a doplňování tlaku v závislosti na objemu tlakové nádoby

Kontrola těsnosti vaku v nádobě

 

 • Všeobecně platí, že při poklesu přetlaku vzduchu v nádobě dochází k častějšímu spínání čerpadla – máte-li dojem, že se interval skutečně zkracuje, proveďte ihned kontrolu a případně doplnění přetlaku vzduchu v nádobě.
 • Za normálních okolností musí při stlačení ventilku docházet pouze k úniku vzduchu. Objeví-li se stříkající voda (i v malém množství) je třeba demontovat a zkontrolovat těsnost vaku uvnitř nádoby, v případě proděravění vaku je nutno nádobu vysušit a vak vyměnit.
 • Dodržíte-li níže uvedené intervaly, neměl by pokles tlaku překročit kritickou hodnotu.

  Velikost tlakové nádoby Interval kontroly
  20 l Nejméně 1x za 2 měsíce
  35 l Nejméně 1x za 3 měsíce
  50 l Nejméně 1x za 6 měsíců
  80 l Nejméně 1x za 10 měsíců
  100 l a více

  nejméně 1x za 12 měsíců

   

Proč pravidelně kontrolovat tlak v tlakové nádobě

Pravidelnou kontrolou tlaku v tlakové nádobě domácí vodárny předejdete následujícím problémům:

 • Časté spínání může mít za následek poškození nebo úplné zničení hydraulické části čerpadla (nadměrné namáhání hřídelí a spojek při rozběhu čerpadla).
 • U některých typů ponorných motorů je výrobcem přímo stanoven povolený interval spínaní motoru. Při poklesu přetlaku vzduchu může mít časté spínání motoru při odběru vody za následek poškození nebo úplné zničení motoru, opravy jsou nákladné, u motorů do 4“ jsou tyto většinou neopravitelné.

 

Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu info@georgia.cz.